Atesty i certyfikaty

Posiadamy uprawnienia oraz certyfikaty obowiązujące oraz honorowane na całym świecie:

Pełne uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Irlandzkie oraz międzynarodowe uprawnienia bez ograniczeń, nadane przez IEI (Institution of Engineers of Ireland)

Skandynawskie (norweskie, honorowane w całej Skandynawii) uprawnienia do projektowania, wykonywania oraz nadzorowania w pełnym zakresie bez ograniczeń.

NORWAY CENTRAL APPROVAL (SENTRAL GODKJENNING) - Direktoratet for Byggkvalitet

 1. Funkcja - Projektowanie Konstrukcyjne - Bezpieczeństwo oraz Stateczność konstrukcji Nośnych - Poziom 3
  Function - Structural and Civil Design - Stability and Safety of Structural and Civil Elements - LEVEL 3
  (Fuknsjon - Prosjekterende - Konstruksjonssikkerhet) - TILTAKSKLASSE 3
 2. Funkcja - Wykonywanie oraz Nadzór wykonania - Poziom 3
  Function - Execution Supervision and Control - Supervision of Execution of Structural and Civil Elements - LEVEL 3(Fuknsjon - Utførende - Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)) - TILTAKSKLASSE 
 3. Funkcja - Inspektorat, Nadzór niezależny - Poziom 3
  Function - Independent Control - Supervision and Inspection of Design of Structural and Civil Elements - LEVEL 3
  (Fuknsjon - Uavhengig Kontrollerende - Konstruksjonssikerhet) - TILTAKSKLASSE 3